Internet "zmizí". Postupně chápeme ve stále větší míře jako samozřejmost věci, které pro nás byly donedávna převratné. Naše domovy například zásadně mění internet věcí, napříště budeme komunikovat například s kuchyňským zařízením a se spotřebiči s podobnou samozřejmostí, s jakou nyní používáme vodovod.


Cíle projektu:

Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu mateřských škol prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Naše školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů mateřských škol dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu). Výsledkem bude produkt dostupný všem MŠ v České republice.


Zdroje financování:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Termín realizace:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 (24 měsíců)