Přihlašovací formulář


V případě zájmu o účast ve vzdělávacím programu Naše školička je pilná jako včelička vyplňte tento dotazník.


Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP,
č. a. MSMT-11657/2020-4-200