Subjekty projektu 

Žadatel/příjemce

Soukromá mateřská škola SEDMIKRÁSKA, s.r.o. (IČ: 25610309)

Partneři projektu

Agentura Amos s.r.o. (IČ: 06304001), partner s finančním příspěvkem

26 mateřských škol (Liberec, Jablonec nad Nisou, Maršovice, Pěnčín, Most)

Mateřské školy se projektu účastní jako partner bez finančního příspěvku. Mateřské školy budou v rámci projektu vybaveny robotickou včelkou, cloudovými prostředím pro komunikaci uvnitř a vně MŠ a pro sdílení metodických materiálů pro výuku. V rámci projektu projdou učitelky MŠ v práci s dodaným technickým zařízením, v základech algoritmizace a dle anotace projektu získají kompetence dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Přehled všech subjektů najdete na níže uvedené mapě včetně adres a kontaktních osob