Publicita projektu

Důležitým prvkem pro propagaci projektu je jeho plakát, který mají všichni účastníci projektu zveřejněn na svých stránkách a vyvěšen na viditelném místě při vstupu do budovy, kde působí.