Semináře a webináře

Na této stránce najdete záznamy webinářů a výstupy pro účastníky.

Závěrečný webinář Základy grafiky pro tvorbu didaktických materiálů a příprava a střih videa

.

.

.


Webinář Využití digitálních nástrojů v hodnocení vzdělávání

Záznam ze semináře, který proběhl 11. 10. 2021

Domácí úkol:

Ve složce najdete prezentaci z webináře. V následujícím odkaze můžete odpovědět na domácí úkol:
https://forms.gle/ebKZw1Qtkwu2DQsd9

Webinář Digitální aplikace využitelné ve výuce v MŠ

Záznam ze semináře, který proběhl 15. 9. 2021

Domácí úkol:

Ve složce najdete prezentaci z webináře, zadání domácího úkolu a návody k práci s aplikacemi.

Webinář Algoritmizace jako nástroj v rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti a dalších kompetencí dětí mateřské školy

Záznam ze semináře, který proběhl 30. 6. 2021

Prezentace:

Ve složce najdete prezentaci z webináře a zadání domácího úkolu.

Webinář Rozvoj informatického myšlení u dětí s SVP

Záznam ze semináře, který proběhl 29. 4. 2021

Domácí úkol:

Ve složce najdete prezentaci z webináře.

Webinář Praktické úlohy s Bee-botem

Záznam ze semináře, který proběhl 24. 3. 2021

Domácí úkol:

Ve složce najdete prezentaci z webináře, zadání domácích úkolů a záznamový list pro vypracování jednoho z nich.

Webinář Rozvoj informatického myšlení v prostředí MŠ

Záznam ze semináře, který proběhl 1. 12. 2020

Domácí úkol:


Webinář Digitální informační zdroje ve vzdělávání

Záznam ze semináře, který proběhl 30. 10. 2020

Domácí úkol: